Avatar vicky LEE

vicky LEE

Itálie zvít?zila nad Angli?anem na pokutovém kopu a za 53 let op?t zvít?zila v evropském poháru

Bericht - 12 juli 2021 om 17:02 uur

Evropský pohár uspo?ádal záv?re?nou bitvu na život a na smrt, Anglie hrála doma s Itálií. Anglie se ujala vedení gólem Luka Shawa v ?ase 1:57. Bonucci ve druhé polovin? získal rohový kop, aby pomohl Itálii vyrovnat skóre. Po tvrdém boji v prodloužení vstoupily ob? strany do penaltového rozst?elu. Itálie porazila Anglii 3: 2 s celkovým skóre 4: 3, aby zvít?zila v evropském poháru. A?koli vždy m?li na sob? EURO 2020 Dres Anglie, Sancho a Rashford byli v posledních okamžicích prodloužení nahrazeni, aby kopali pokutové kopy. Výsledkem bylo, že se nep?izp?sobili rytmu h?išt?. Oba trest minul a jen je nechali ujít. Šance vyhrát pohár kone?n?, Anglie je tak blízko šampionátu, ale tak daleko. Podle sou?asného stavu je Itálie nejlepším týmem sv?tového (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Itálie zlomila kletbu a stala se oblíbenou

Bericht - 07 juli 2021 om 01:06 uur

Semifinálový zápas evropského poháru mezi Itálií a Špan?lskem má za?ít. Doposud nikdo nemohl ignorovat sílu Itálie. Stali se nejv?tšími favority na vít?zství v tomto evropském poháru. Naopak je ne?ekané, že by Špan?lsko postoupilo do semifinále. M?že Špan?lsko vytvo?it v semifinále sv?j vlastní zázrak, který v tom není optimistický? S neporaženým rekordem více než 20 zápas? zahájila Itálie aktuální plán evropského poháru a do semifinále se dostala za p?edpokladu, že všichni nejsou optimisti?tí. Itálie možná nemá nejsiln?jší hrá?e a nejúžasn?jší spolupráci. , Ale mají nejtradi?n?jší a nejsiln?jší obranu a každá pozice má nejvyvážen?jší konfiguraci. To ukazuje, že Itálie nemá žádné zjevné slabosti. Vyhrávat samoz?ejm? vyžaduje hodn? úsilí, ale umož?uje jim to jít dále. Otevírá více možností. (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Bylo vyrobeno 8 nejlepších evropských pohár?

Bericht - 30 juni 2021 om 00:46 uur

Prvních 8 finále tohoto evropského poháru skon?ilo a mezi 8 nejlepších tým? pat?í Belgie, Itálie, Švýcarsko, Špan?lsko, ?eská republika, Dánsko, Anglie a Ukrajina. Tyto týmy budou sout?žit o nejlepší 4. Poslední 4 finalisté byli vy?azeni. Je to neo?ekávané? Dánsko porazilo Wales 4: 0, Itálie porazilo Rakousko 2: 1 jsou stále normální výsledky, dá se ?íci, že je to silná propagace. ?eská republika 2: 0 vy?adila Nizozemsko, což se stalo po?átkem rozrušení Evropského poháru. Nizozemsko vst?elilo 24 gól? v 8 zápasech a poté bylo vy?azeno ?eskou republikou. Takové skóre bylo nakonec doma vy?azeno a v této h?e se mu nepoda?ilo vst?elit gól. V posledním zápase Špan?lsko porazilo Chorvatsko 5: 3 v prodloužení, ale ve francouzském (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Narodil se první tým 8 nejlepších evropského poháru

Bericht - 28 juni 2021 om 10:07 uur

V prvním duelu bylo vy?azeno 16. vy?azovací kolo Evropského poháru, Dánsko vs. Wales. Nakonec Dolberg, který oblékl EURO 2020 Dres Dánsko, skóroval dvakrát a pomohl týmu eliminovat Wales 4: 0 a stal se prvním týmem, který postoupil do top 8, a Dánsko po uplynutí 17 let op?t vstoupilo do top 8. Jako vít?z Evropského poháru 1992 interpretuje Dánsko v tomto evropském poháru op?t mytologii. S nulovými body v prvních dvou kolech porazilo finálové kolo Rusko 4: 1, zatímco Belgie porazila Finsko a Dánsko se zvedlo ze spodní ?ásti skupiny na druhé místo ve skupin?. Po druhém kole se p?ímo kvalifikoval a stal se prvním týmem v (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Cristiano Ronaldo a Benzema se spojili, aby postoupili do šestnáctky evropského poháru

Bericht - 25 juni 2021 om 17:37 uur

Skupina F evropského poháru p?edznamenala záv?re?né kolo skupinové fáze. Jakýkoli tým v p?edzápasové skupin? má možnost kvalifikovat se do 16. kola v domn?ní, že N?mecko m?že porazit Ma?arsko, ale oba týmy nakonec remizovaly 2: 2. Portugalsko hrálo doma proti Francii a protagonisty zápasu se stali dva bývalí spoluhrá?i Realu Madrid. Nakonec remizovali také 2-2. Francie se také p?ipojila k Portugalsku, aby postoupila do evropského poháru. Benzema se vrátil do francouzského týmu po uplynutí 5 let. Benzema, který v prvních dvou zápasech oblékl EURO 2020 Dres Francie, hrál jako startér, ale nem?l dobrou šanci na skórování, ale v této h?e Benzema nejen dokon?il hru. Dal gól a také dvakrát skóroval. Nejprve vyrovnal skóre trestným hodem, poté (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Portugalsko bylo obráceno a ztraceno

Bericht - 21 juni 2021 om 12:35 uur

Druhé kolo skupiny evropského poháru F zahájilo trhací zápas a portugalský tým ?elil n?meckému týmu. V první polovin? otev?el rekord Portugalska Cristiano Ronaldo, ale Dias a Guerrero si p?ipsali vlastní góly a n?mecký tým je p?edstihl 2-1. Ve druhém polo?ase dali Havertz a Gosenz každý gól a Jota jeden stáhl. S mí?em Portugalsko nakonec porazil n?mecký tým 2-4, což byla škoda a p?ekvapení. V historii evropského poháru získalo Portugalsko v roce 2016 pouze jeden šampionát. Portugalsko je jako obhájce titulu pod velkým tlakem. Portugalsko je ve FIFA na pátém míst?, zatímco N?mecko je na 12. míst?, ale oba týmy hrály v poslední dob? proti sob?. Prohrál ?ty?i zápasy v ?ad?, vst?elil (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Francie vyhrává vlastní gól nad N?meckem

Bericht - 17 juni 2021 om 16:44 uur

V letošní skupinové fázi evropského poháru jsou ve skupin? Francie, N?mecko a Portugalsko, skupina se skute?nou smrtí. P?ed touto hrou byl n?mecký tým jednomysln? favorizován okolním sv?tem, ale nakonec to byl Hummels v Fotbalový Dres N?mecko což si dalo za cíl stát se klí?em. Francouzský tým nakonec porazil N?mecko 1: 0, aby získal klí? k postupu. M?lo by se jednat o sout?ž mezi silnými a silnými a pro francouzský tým se stala p?ehlídkou jednoho ?lov?ka. A?koli výsledkem hry bylo, že francouzský tým vyhrál o jeden gól, lze ?íci, že francouzský tým zcela potla?il n?mecký tým, zejména v úto?ném konci. Mbappé, Benzema a další hv?zdy v Fotbalový Dres Francie (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Messi se ve h?e proti Kolumbii neobjevil

Bericht - 11 juni 2021 om 18:22 uur

Cíl pokra?uje 8. kolom kvalifikace jihoamerických kvalifikací na katarské mistrovství sv?ta v roce 2022. Na Metropolitním stadionu v Barranquille remizovala Argentina s Kolumbií 2: 2. Cristian Romero a Paredes postoupili za Argentinu dv?ma góly, Muriel vst?elil penaltový gól za Kolumbii a Borja za 94 minut vyrovnal. Messi dokon?il t?i vysoce kvalitní st?ely, ale všechny zachránil Ospina. Za pouhých 130 sekund od zahájení zahrával DePaul volný kop z pravé strany a Christian Romero hlavi?kou z malé šestnáctky uprost?ed. 1: 0, Argentina skv?le zahájila, Christian Romero vst?elil první gól národního týmu! V 8. minut?, po nep?etržitém pr?lomu ve st?edu omezeného prostoru, Paredes zatla?il do vzdáleného rohu, aby prolomil branku. 2: 0, Argentina rozši?uje své (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Hrá? poklad? Chelsea Mason Mount

Bericht - 09 juni 2021 om 12:03 uur

Je skv?lé, že hrá? m?že mít více pozic, ale ne všichni hrá?i jsou vhodní pro jiné pozice. Je to jako Mason Mount, nový milá?ek Chelsea v posledních letech, o kterém se dá ?íci, že je záložníkem i záložníkem. Role, ale v po sob? jdoucích hrách m?žete vid?t, že není pln? kvalifikován pro roli k?ídla, ale m?že hrát pozici st?edního pole naplno. Vzhledem k tomu, že Lampard oficiáln? trénoval Chelsea jako hlavní trenér, stal se Mount d?ležitým ?lenem týmu. Vložil do týmu mladistvou vitalitu, p?inesl asisten?ní prvky, které v minulosti chyb?ly, a dosáhl dobrých výsledk?. Jeho pr?b?žné pokrytí je pom?rn? velké. Jeho výkon na h?išti je neuv??itelný a vždy p?inese lidem neo?ekávané výsledky. Vidíme, že se nebude snažit b?žet, dokud (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Itálie porazila ?esko 4: 0

Bericht - 07 juni 2021 om 17:46 uur

Itálie a ?eská republika proti sob? stojí v mezinárodním p?átelském fotbalovém zápase. V první polovin? vst?elili Immobile a Varela každý gól. Ve druhé polovin? skórovali Insigne a Berardi, aby skóre rozší?ili. Nakonec Itálie porazila ?esko 4: 0. Itálie dokázala b?hem hry velmi dob?e ovládat rytmus hry. Každý hrá? vynaložil veškeré úsilí a nakonec se mu poda?ilo p?isp?t ?ty?ju?ovým generálem na soupe?e. Itálie vyhrála 8 po sob? jdoucích vít?zství, dala 25 gól? a v 26 po sob? jdoucích hrách je neporažená. V prvním polo?ase si Insigne vybrala p?ihrávku ze šestnáctky ve st?edu a Brabec nedokázal mí? hlavi?kou odvrátit. Immobile vzal mí? z levé strany pokutového území a skóroval volejem. Itálie vedla 1-0. P?ed koncem prvního polo?asu Barrera (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie
Pagina: 1 2 3 4 5 6