Avatar linda luan

linda luan

Capitals porazili Penguins ohromujícím vít?zstvím

Bericht - 17 februari 2021 om 10:43 uur

Washington Capitals v této sezón? nevypadal vždy jako kompletní tým. ?as hry byl p?eložen. Ve h?e zažili sérii ?ty? zápas? proti Pittsburgh Penguins a v defenzivním konci byli nepo?ádek. Jednu z nejkompletn?jších her sezóny ale zakon?ili vít?zstvím 3: 1 a všechno pro n? bylo hotové 180krát.K jeho šoku vyhrál Vitek Vanacek v dres Washington Capitals 27 z 28 gól?. Za Capitals samoz?ejm? skórovali Conor Sheary, Jakub Vrana a Lars Eller. P?íb?h této hry je však zp?sob, jakým ji hlavní m?sto p?ineslo Penguins v posledních 50 minutách hry.Pittsburgh využil jejich rané výhody a vid?l, jak generují spoustu p?íležitostí ke skórování. Dva (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

V Dallasu práv? za?ala show Jakea Oettingera

Bericht - 04 februari 2021 om 07:09 uur

Anton Khudobin v nejbližší dob? nep?ijde o práci. I p?es špatný výkon v tomto víkendovém zápase proti Carolin? je Dobby stále prvním branká?em hv?zdného týmu. To neznamená, že Jake Oettinger nebude mít ?as zá?it. Za?ne znovu v úterním zápase proti Columbusu a zdá se, že bude i nadále dostávat p?íležitosti ke h?e. Jako 22letý branká? se objevil ve finále poháru a absolventi Bostonské univerzity jsou o krok nap?ed.„Od za?átku jsme ?íkali, že se této hry zú?astní, a také se této hry zú?astní,“ ?ekl trenér Stars Rick Bowness. „Toto dít? musí hrát. Dal nám to další noc po vystoupení na (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Hn?dý medv?d projevil hluboké revolu?ní p?átelství, když se poprvé setkal s Chárou

Bericht - 02 februari 2021 om 13:44 uur

Boston-Brad Marchand vidí Zdena Cháru jako svého týmového kolegu, natolik, aby v?d?l, jak p?istupovat k budoucí síni slávy jako soupe?.Od 9. ?ervna vypadá Chara jako monstrum o délce 6 stop na 9 siln?jší než život na led? a v bostonské šatn?. Poprvé od podpisu s Washington Capitals jako volný hrá? bude ve svém bývalém týmu. Tvá?í v tvá? a jeho bývalý spoluhrá? si plánuje udržet odstup. Marchand ?ekl: „Medv?da v žádném p?ípad? nebudu strkat. Jediné, co m?žu ud?lat, je pokusit se mu uniknout, protože pokud ho dosáhnete, máte pod jeho kontrolou a snadno vás m?že vzít. Sta?te se jeho (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Blackhawks snadno porazili Detroit Red Wings

Bericht - 27 januari 2021 om 16:04 uur

Chicago Blackhawks v této sezón? p?ekonali o?ekávání a budou pot?ebovat vynikající výkony od nových tvá?í. Jednu z her vyhráli s Asylum Suter. 24letý k?ídlo zaznamenal hattrick p?i porážce Detroitu Red Wings Blackhawks 6: 2, což jsou první t?i góly jeho kariéry.Toto vít?zství pomohlo Blackhawks dokon?it dva víkendové turnaje proti Red Wings a také pomohlo eliminovat jejich start 0-3-1. Protagonistou této hry je Suter v dres Chicago Blackhawks. V offseason byl jednou z mnoha iniciativ Blackhawks a podepsal jednoro?ní smlouvu na základní úrovni. P?ed p?íchodem do Blackhawks byl hv?zdou ve švýcarské lize a v sezón? 2019-20 vyhrál ligové ocen?ní MVP. (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Penguins úsp?šn? porazili hlavní tým a získali své první vít?zství v sezón?

Bericht - 19 januari 2021 om 10:39 uur

Cílem p?est?elky Jakea Guentzela je, aby se Pittsburgh Penguins v ned?li odpoledne lišil. Porazili Washington Capitals 4: 3 a získali své první vít?zství v sezón?.Byli p?ipraveni vstoupit do hry, ale ve Philadelphii prohráli zády k sob?, vzdali 11 branek a nevypadali nijak zvláš? dob?e. Žádný tým nikdy necht?l zahájit sezónu 0-3, ale to platí zejména pro tuto sezónu, protože plán je zkrácen a tým hraje pouze v divizi, kde se tým nachází.Evan Rodrigues, Colton Sceviour a Marcus Pettersson jsou st?elci branek Penguins a mají na sob? také dres Pittsburgh Penguins. Casey DeSmith ze zápasu zastavil 20 st?el a poté (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Pietrangelo se chystá debutovat v Las Vegas

Bericht - 15 januari 2021 om 16:13 uur

Alex Pietlangelo, dvojnásobný defenzivní hrá? NHL All-Star, podepsal v ?íjnu jako volný hrá? sedmiletý kontrakt s Vegas ve výši 61,6 milion? dolar?. A když kone?n? vyhrál Vegas Golden Knights, p?inesl mnoho o?ekávání.Prezident týmu George McPhee a generální manažer Kelly McCrimmon v??í, že nová?ek veterán? je chyb?jícím ?lánkem v honb? za Stanley Cupem v Las Vegas už po ?ty?ech sezónách v lize.To byl nákladný tah, protože Cavaliers vym?nili centrum Paula Stastnyho do Winnipegu a oblíbeného defenzivního hrá?e Nate Schmidta do Vancouveru. Jejich rozhodnutí je, že trenér Peter DeBoer je pot?šen, že tým zvažuje ?tvrte?ní zápas proti Anaheimu. Nakonec si Alex (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Tým Avalanche vyhrál

Bericht - 14 januari 2021 om 14:53 uur

Vstupem do sezóny NHL 2020-21 se Colorado Avalanche stala oblíbeným Stanley Cupu. Blues otev?eli kliniky na klinikách Nathana MacKinnona a Avalanche a oba týmy na za?átku sezóny zvít?zily v St. Louis 4: 1.Blues mají rádi MacKinnon a Avalanche. McKinnon ukázal svou rychlost v protahovacím cvi?ení, protože pravd?podobn? strávil v?tšinu noci. McKinnon dal t?i góly a zahrál Mikka Rantanena v?etn? krásného prost?edí, ale nakonec to nem?lo smysl. I když Alex Pietrangelo není ve m?st?, Blues jsou jedním z mála tým?, které mohou alespo? zpomalit MacKinnona a Avalanche.Když si Andre Burakovsky oblékl dres Colorado Avalanche, aby se mohl zapojit do silné (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

St. Louis Blues oficiáln? podepsali smlouvu s Mikem Hoffmanem

Bericht - 12 januari 2021 om 15:21 uur

St. Louis Blues to formáln? založil a podepsal jednoro?ní kontrakt na 4 miliony dolar? s veteránským úto?níkem Mikem Hoffmanem.Hoffman poprvé vstoupil do St. Louis Blues na základ? smlouvy o profesionálním výb?ru p?ed n?kolika týdny. V té dob? se zdálo, že Hoffman je st?elcem s 30 góly a velmi efektivním hrá?em, který m?že získat pouze zkušební smlouvu na trhu volných agentur, což se zdálo p?ekvapivé. Obecn? se však v??í, že se jedná o do?asný krok, který poskytne St. Louis Blues ?as na zjišt?ní jejich platového stropu p?ed podepsáním jeho skute?né smlouvy.St. Louis Blues zahájí sezónu na soupisce Vladimíra Tarasenka a (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Stalock je zran?n, Wild podepisuje branká?e Hammonda, aby se zlepšil

Bericht - 17 december 2020 om 10:47 uur

Podle zpráv podepsal tým v Minnesot? dvouletý kontrakt s branká?em Andrewem Hammondem. Protože Alex Stalock byl dlouho zran?n, tým se rozhodl p?idat na tuto pozici silného hrá?e, aby se zlepšila celková síla.Minnesotský tým oznámil, že Stalock p?evezme v minulé sezón? svého hlavního branká?e, ale zran?ní horní ?ásti t?la zp?sobí, že si sundá Hokejové Dresy NHL a odejde na neur?ito. Wild nedávno vym?nil Devana Dubnyka do San Jose a podepsal smlouvu s Cam Talbotem, aby mohl ?asov? sout?žit se Stalockem.Hammondova transakce zaplatí 700 000 USD a 200 000 USD v NHL a AHL. Tento 32letý hrá? uzav?el ?ty?ikrát v 56 profesionálních (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Moritz Seider a Jonatan Berggren hráli ve Švédsku dob?e za Detroit Red Wings

Bericht - 14 december 2020 om 13:45 uur

Moritz Side nadále vkládá do sv?ta nad?ji na rekonstrukci Detroit Red Wings. Švédské hokejové lize dominují defenzivní vyhlídky, jeho tým Rögle ?elí Swinglefteå, která je domovem dalšího nejlepšího vyhlídky Wings. Jeho úsp?ch znamená Seiderovu p?ípravu na vstup do NHL p?íští rok. V nedávné události oblékl Seider dres Detroit Red Wings na dobré úrovni, nejenže pomáhal a penalizoval, ale také pomáhal Rögle vyhrát 5-2. Ve 14 hrách má 2 góly a 8 asistencí, pr?m?r asi 20 minut ?asu na led? ?inil v pr?m?ru 0,72 bodu na zápas. Skellefteå je rodným m?stem Jonatana Berggrena a Jonatan Berggren je nová?kem druhého kola (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7