Avatar linda luan

linda luan

Návrat Marca Rossi

Bericht - 17 september 2021 om 18:07 uur

Poté, co Marco Rossi v minulé sezón? zápas vynechal, doufá, že získá své místo v týmu Minnesota Wild. Mladý devatenáctiletý center chápe své schopnosti a doufá, že se prokáže, že si vybojoval vlastní pozici. V první ?ad? se zam??í na nová?kovské soust?ed?ní a ukáže svou sílu na zisk dres Minnesota Wild. Rossi je devátým nová?kem v draftu NHL 2020 a je jedním z 26 nová?k? divokých tým?, kte?í se ú?astní show Tom Kufus Prospect Show 2021. P?ehlídka bude v pátek a v ned?li nová?kem Chicago Blackhawks. Došlo k dv?ma rva?kám. Vedení Ontario Hockey League se 120 body v 56 zápasech hraných za Ottawu v sezón? 2019-20 a o?ekává se, (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Gudbranson podepisuje ohn?m

Bericht - 15 september 2021 om 16:28 uur

V pátek Gudbranson podepsal s Calgary Fire ro?ní smlouvu na 1,95 milionu dolar?. Plameny byly prvním týmem, který kontaktoval Gudbransona. Se Sartrem dob?e vycházel, když v sezón? 2019-20 hrál za Anaheim Ducks. Sartre byl v té dob? poradcem trenérského personálu a oba si toho dnes váží. P?íležitost, i když pouze jeden rok, ob?ma stranám sta?í k tomu, aby m?ly to, co cht?jí. Dev?tadvacetiletý hrá? je volný hrá? bez omezení. Získal 4 body ve 45 zápasech základní ?ásti s Nashville Predators a Ottawa Senators v minulé sezón?, v?etn? asistence v 9 zápasech poté, co byl vym?n?n do Nashvillu 12. dubna vým?nou za defenzivního hrá?e Brandona Fortunata a výb?r prvního kola v sedmém hra draftu (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Nový majitel Parise

Bericht - 14 september 2021 om 12:32 uur

Podle ú?edník? Zach Parise v pátek souhlasil s podepsáním smlouvy s New York Islanders. Podmínky nebyly zve?ejn?ny. Sedmat?icetiletého úto?níka koupil 13. ?ervence tým Minnesota Wilderness za 98 milion? dolar? za 13 let, p?i?emž pr?m?rná ro?ní hodnota kontraktu byla 7,54 milionu dolar? a zbývají ?ty?i sezóny, což z n?j ?iní volného agenta bez omezení. Zach Parise zmínil jeho vhodnost pro herní styl, obeznámenost se strukturou a kulturou a možnost mít dopad na bývalý tým svého otce, proto oblékl dres New York Islanders. V roce 2020 dosáhli finále Východní konference a v minulé sezón? dosáhli semifinále Stanley Cupu. Samoz?ejm? je to také v?c, která ho velmi baví, a je velmi dobré za?ít všechno v týmu. V??í, že díky jeho vztahu s Ramorillem a (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Backes odchází z NHL po podpisu jednodenní smlouvy se St. Louis Blues

Bericht - 10 september 2021 om 23:22 uur

Úto?ník David Backes odehrál v St. Louis 10 sezón a v sezón? 2020-21 nast?ílel 4 body za Ducks. Nyní oficiáln? odešel z NHL po podpisu jednodenní smlouvy se St. Louis Blues. Sedmat?icetiletého úto?níka vybral St. Louis ve druhém kole draftu NHL 2003. Znovu oblékl dres St. Louis Blues a ukon?il kariéru tam, kde snil. Byl kapitánem sezóny 2011-16 a v brankách, bodech a hrách se umístil na sedmém míst? v historii Blues. Šel naplno, snažil se ze všech sil, nepromar?oval p?íležitosti a vše držel na hokejové arén?. Pro ty, kte?í nosí stejné Hokejové Dresy NHL jako on, je Backes velmi kvalifikovaným a zodpov?dným spoluhrá?em. Jako úsp?ch týmu (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Hlavní problémy, kterým ?elí Dallas Stars

Bericht - 08 september 2021 om 21:44 uur

Týmy NHL v podstat? dokon?ily p?estavbu svých tým? a pro novou sezónu provedly lepší zm?ny, ale Dallas Stars stále ?elí n?kolika relativn? akutním problém?m. Jak by m?la situace branká?e lépe fungovat, jak efektivní budou noví hrá?i? Stojí to za to riziko? A mohou se hrá?i, které trápí zran?ní, úpln? vzpamatovat, aby si oblékli Hokejové Dresy NHL a postavili se na h?išt?. Jak uspo?ádat pozice hrá??, aby bylo dosaženo skute?ných výhod, a zda lze p?edchozí nedostatky ú?inn? zlepšit. Jako trojnásobný finalista, který vyhrál hlas Vezina Trophy pro nejlepšího branká?e v NHL, má Bishop ve 44 zápasech v roce 2019 skóre 21-16-4 2,50, úsporu 0,920 a dv? výluky -20. Výsledky lze ?íci Velmi dobré, ale kv?li operaci kolene stále není známo, zda (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Kotkaniemi podepsat s Hurricany

Bericht - 07 september 2021 om 12:36 uur

Jesperi Kotkaniemi po nabídce 28. srpna podepíše s Carolinou Hurricanes ro?ní kontrakt na 6,1 milionu dolar?. Získá dres Carolina Hurricanes a oficiáln? se stane ?lenem Hurricanes. Spolupracovat. Pro samotného Kotkaniemiho je to také nový za?átek, nové výzvy a pr?lomy. Tato spolupráce ho docela vzrušuje a hrá?i a tým také narazí na r?zné jiskry. Montreal má 7 dní na to, aby odpovídal nabídkám a ponechal si omezené úto?níky. Jako kompenzaci od Caroliny obdrží výb?r z prvního a t?etího kola draftu NHL 2022. Jednadvacetiletý Kotkaniemi získal v minulé sezón? v Montrealu 20 bod? v 56 zápasech základní ?ásti a 8 bod? v 19 zápasech play off o Stanley Cup. Mladým a schopným hrá??m se vždy dostává (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

N?kolik problém?, kterým ?elí hurikán Carolina

Bericht - 03 september 2021 om 18:28 uur

B?hem offseason si všechny týmy lámou hlavu, jak se jejich týmy stanou siln?jšími. N?kte?í zvyšují po?et hrá??, aby posílili sílu týmu, a n?kte?í propoušt?jí hrá?e se špatným výkonem vým?nou za vynikající hrá?e. Se zm?nami každého týmu se vyhlídky na NHL vyjasnily. Tuto offseason p?idali také Carolina Hurricanes, ale co se stalo? Hurricanes ve finále Východní konference 2019 prohráli s Boston Bruins ve ?ty?ech zápasech a poté znovu prohráli s Boston Bruins v prvním kole Východní konference 2020. Carolina Hurricanes doufají v pr?lom, ale je škoda prohrávat s vít?zem Stanley Cupu, Chargers. Strážce Caroliny Hurricanes v posledních t?ech sezónách vyrostl a rozhodl se oblékat dres New Jersey Devils. Carolina Hurricanes se nyní soust?edí na vývoj Warrena (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Hlavní problémy, kterým Anaheim Ducks ?elí

Bericht - 02 september 2021 om 14:47 uur

Po umíst?ní na 29. míst? v sezón? 2019-20 a sezón? 2018-19 se Ducks umístili na prvním míst? v bodování minulé sezóny v NHL. Ze všech hrá?? mají relativn? mladí hrá?i více šancí na výkon, ale nikdo nezískal více než 20 bod?. Kam tito lidé p?jdou a jak by m?li Anaheim Ducks provést zm?ny? Anaheim Ducks v minulé sezón? nast?íleli nejmén? gól? v NHL. Úto?ník Ryan Getzlaf vedl Anaheim t?emi silnými ofenzivními góly, zatímco obránce Kevin Shattenkirk byl na prvním míst?. Tým také najal asistenta trenéra, aby zlepšil situaci v týmu, aby bylo možné vyzvednout sílu týmu a také se zvýšila d?v?ra hrá?? a mohli si být jist?jší v dres Anaheim Ducks, aby (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Tu??áci zvyšují posily, aby upevnili svou sílu

Bericht - 25 augustus 2021 om 21:14 uur

Po draftu NHL, trhu volných hrá?? a dalších mimosezónních iniciativ nyní týmy spojují své síly, aby p?ijaly p?ízniv?jší opat?ení k p?íprav? na další p?edsezónu. Mezi nimi se tým Penguin pou?il z neúsp?chu p?edchozí hry, rezolutn? opustil n?které staré hrá?e a p?edstavil nové posily, aby zvýšil celkovou sílu týmu. Brock McGinn podepsal v ?ervenci s Penguins ?ty?letou smlouvu. Získal 13 bod? v 37 zápasech základní ?ásti a 4 body v 11 zápasech o Stanley Cup. Stejn? jako Brock McGinn existuje Danton Heinen. Penguins ho také p?edstavili týmu a nechali ho obléknout dres Pittsburgh Penguins, aby zahájil novou kariéru, p?estože byl podepsán jen na krátký rok. Penguins také obchodovali s úto?níky vým?nou za úto?níky, kte?í byli (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Predáto?i zaúto?ili na úto?níky a obránce, aby upevnili sílu týmu

Bericht - 18 augustus 2021 om 06:08 uur

Hrá?i NHL, kte?í jsou stále v offseason, jsou zaneprázdn?ni p?estupy nebo z?stávají na tréninky a Predators se nyní soust?edí na op?tovné podepsání dlouhodobých kontrakt? s Mattiasem Ekholmem a Filipem Forsbergem. Po skon?ení této sezóny získají zp?t své postavení volných hrá??. Jak budou volit dál? Ekholm podepsal 26. ?íjna 2015 šestiletou smlouvu s pr?m?rnou ro?ní hodnotou 22,5 milionu USD a pr?m?rnou ro?ní hodnotou 3,75 milionu USD. Existuje ješt? jedna sezóna. Ve 48 zápasech základní ?ásti, kterých se dravci zú?astnili, m?l Ekholm pr?m?r 23 bod? a 3 asistence. V minulé sezón? 6 play-off o Stanley Cup odehrál Nashville 7 zápas? se dv?ma výhrami o Stanley Cup. Prohrál s Carolina Hurricanes v prvním kole. Forsberg podepsal šestiletou smlouvu na 36 milion? dolar? 27. (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7