Avatar meii wu

meii wu

Olivier Giroud z rado?ci? do??cza do AC Milan

Geplaatst op 18 juli 2021 om 08:24 uurPo tym, jak Olivier Giroud pomóg? Chelsea wygra? Lig? Mistrzów, po?egna? si? z dru?yn?. Gdy Olivier Giroud si? starzeje, nieuniknione jest, ?e zdejmie Koszulka Chelsea. Olivier Giroud jest bardzo zadowolony z przed?u?enia kontraktu z Chelsea w zesz?ym roku, co równie? pozwoli?o mu spe?ni? marzenie o mistrzostwie Ligi Mistrzów w dru?ynie. Teraz nadszed? czas, aby Olivier Giroud opu?ci? zespó?. To, czego potrzebuje Chelsea, to umiej?tno?ci m?odych pi?karzy. Olivier Giroud jest bardzo szcz??liwy, ?e mo?e teraz nosi? Koszulka AC Milan. Zawsze podziwia? historyczne osi?gni?cia tego zespo?u. Mario Mandžuki? nie spisywa? si? dobrze po do??czeniu do AC Milan, wi?c swobodnie zdecydowa? si? odej??. Teraz, gdy Olivier Giroud wybra? koszulki pi?karskie z numerem 9, ma nadziej?, ?e odziedziczy siln? wol? zespo?u, aby nie przyzna? si? do pora?ki. AC Milan ponownie wejdzie do Ligi Mistrzów w nowym sezonie, co jest najwi?kszym powodem, dla którego Olivier Giroud jest sk?onny do??czy? do zespo?u. Odrodzenie AC Milan wymaga bardziej wybitnych starych graczy, ich zdolno?ci przywódcze mog? prowadzi? m?odych graczy do osi?gni?cia lepszego potencja?u. S?dz?c po wyst?pie w poprzednim sezonie w Serie A, AC Milan pozosta? w tyle z powodu nieobecno?ci Zlatana Ibrahimovicia w kolejnych meczach, wi?c ta grupa graczy desperacko potrzebuje inspiruj?cego lidera. Sprawno?? fizyczna Zlatana Ibrahimovicia nie by?a w stanie utrzyma? si? przez ca?y sezon, wi?c zespó? musi znale?? innego zawodnika, który b?dzie z nim wspó?pracowa? przy realizacji wa?nych zada?.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie