Avatar meii wu

meii wu

Paris Saint-Germain wci?? zawiod?o szczere serce Alphonse'a Areoli

Bericht - 30 juli 2021 om 05:27 uur

Odk?d Paris Saint-Germain pozyska? Gianluigiego Donnarumm? jako bramkarza, Alphonse Areola by? ca?kowicie rozczarowany dru?yn?. Alphonse Areola jest w Paris Saint-Germain od czasu treningu juniorów, ale przez tyle lat zespó? zawsze wypo?ycza? go innym dru?ynom. Alphonse Areola jest bardzo wytrwa?ym bramkarzem. Wierzy, ?e dopóki b?dzie wystarczaj?co dobry, mo?e wróci? do Paris Saint-Germain. Od dzieci?stwa marzeniem Alphonse'a Areoli by?a mo?liwo?? noszenia Koszulka Paris Saint-Germain. Lubi ten odwa?ny zespó?. Po 8 latach wypo?yczenia Alphonse Areola spodziewa? si? powrotu do Paris Saint-Germain w tym sezonie, ale nie spodziewa? si?, ?e zespó? zwerbuje innych bramkarzy. Alphonse Areola nie ma ju? nadziei na Paris Saint-Germain. Wie, ?e zawsze si? oszukiwa?, a zespó? nie przyk?ada zbytniej wagi do (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Pi?karska przyja?? Roberta Lewandowskiego i Thomasa Müllera

Bericht - 28 juli 2021 om 10:22 uur

Robert Lewandowski po raz kolejny zdoby? tytu? tegorocznego niemieckiego pi?karza, zdobywaj?c 356 g?osów. To drugi rok z rz?du, w którym zdoby? tytu?. Sukces Roberta Lewandowskiego jest nierozerwalnie zwi?zany z pomoc? kolegów z dru?yny Bayernu Monachium. Serdecznie podzi?kowa? kolegom z dru?yny za ich ci??k? prac?. Po tym, jak Arjen Robben i Franck Ribéry odeszli z Bayernu Monachium w 2019 roku, Robert Lewandowski i Thomas Müller stali si? now?, milcz?c? kombinacj? w dru?ynie. Idealne po??czenie obu z nich przywróci?o dru?yn? do ?ycia, wi?c po zdobyciu trofeum przez Roberta Lewandowskiego, Thomas Müller jako pierwszy przes?a? swoje szczere b?ogos?awie?stwo. Robert Lewandowski i Thomas Müller maj? ró?ne zalety i nadrabiaj? wady obu stron. Z wyst?pu (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Jadon Sancho wraca do Premier League ponownie w koszulce Manchesteru United z numerem 25

Bericht - 24 juli 2021 om 13:10 uur

Jadon Sancho opu?ci? Manchester City, aby do??czy? do Borussii Dortmund, a teraz znów jest w Premier League. Jadon Sancho potwierdzi?, ?e nosi Koszulka Manchester United z numerem 25, nie wybra? klasycznej legendarnej liczby 7. Manchester United podpisa? 5-letni kontrakt z Jadonem Sancho, a jego op?ata transferowa wynios?a a? 85 milionów euro. Mimo, ?e Manchester United wi??e du?e oczekiwania z Jadonem Sancho, kibice nie s? optymistycznie nastawieni do mo?liwo?ci zawodnika. Chocia? Jadon Sancho dokona? wielkich prze?omów w m?odym wieku, jego wyst?p w Borussii Dortmund na przestrzeni lat jest bardzo przeci?tny. Odk?d Erling Braut Håland nosi? Koszulka Borussia Dortmund, wyst?p Jadona Sancho w dru?ynie by? przeci?tny. Kiedy zespó? chcia? w zesz?ym roku (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Roma znów przyci?ga uwag? z powodu José Mourinho

Bericht - 20 juli 2021 om 04:55 uur

Odk?d José Mourinho do??czy? do Romów, jego seria zmian pi?karzy rozpocz??a si? ponownie. José Mourinho zosta? zwolniony przez trzeci? dru?yn? Premier League i trudno mu wróci? na ten bardzo konkurencyjny stadion. Obecnie José Mourinho trenowa? w swojej karierze 9 dru?yn. To jego drugi raz w Serie A. Kiedy José Mourinho przej?? Koszulka AS Roma, by? zdeterminowany, by tutaj zacz?? od nowa. Ka?dy, kto widzia? przystosowanie si? José Mourinho do Romów, przypomina? mu o jego oddaniu Tottenhamowi Hotspur. José Mourinho ma nadziej?, ?e b?dzie móg? ponownie stan?? do walki w Tottenham Hotspur i pokona? Manchester United. Nadal rozmy?la o przesz?o?ci. Ostatecznie Manchester United awansowa? na drugie miejsce w Premier League, (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Olivier Giroud z rado?ci? do??cza do AC Milan

Bericht - 18 juli 2021 om 08:24 uur

Po tym, jak Olivier Giroud pomóg? Chelsea wygra? Lig? Mistrzów, po?egna? si? z dru?yn?. Gdy Olivier Giroud si? starzeje, nieuniknione jest, ?e zdejmie Koszulka Chelsea. Olivier Giroud jest bardzo zadowolony z przed?u?enia kontraktu z Chelsea w zesz?ym roku, co równie? pozwoli?o mu spe?ni? marzenie o mistrzostwie Ligi Mistrzów w dru?ynie. Teraz nadszed? czas, aby Olivier Giroud opu?ci? zespó?. To, czego potrzebuje Chelsea, to umiej?tno?ci m?odych pi?karzy. Olivier Giroud jest bardzo szcz??liwy, ?e mo?e teraz nosi? Koszulka AC Milan. Zawsze podziwia? historyczne osi?gni?cia tego zespo?u. Mario Mandžuki? nie spisywa? si? dobrze po do??czeniu do AC Milan, wi?c swobodnie zdecydowa? si? odej??. Teraz, gdy (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Bericht - 15 juli 2021 om 04:42 uur

Mistrzostwa Europy UEFA 2020 dobieg?y ko?ca, a dru?yn?, która wygra?a fina?, s? W?ochy. W tych Mistrzostwach Europy UEFA by?o wiele niesamowitych wyników. Francja, Portugalia i Niemcy nie awansowa?y do ??fina?owej czwórki. W grze by?o wiele losowa? i rzutów karnych, aby wy?oni? zwyci?zc?. Cele w?asne sta?y si? najbardziej w historii. Z punktu widzenia gracza w europejskich zespo?ach brakuje dobrych napastników, ale wyhodowali oni grup? bardzo silnych bramkarzy. W tym sezonie Dania otrzyma?a starannie przygotowane Koszulka Mistrzostwa Europy 2020 wielu dru?yn narodowych z powodu incydentu z Christianem Eriksenem. S? bardzo wdzi?czni tym zespo?om za trosk? o swoich graczy. Dania ostatecznie przegra?a z Angli? w pó?fina?ach, ale zjednoczony duch pi?ki no?nej (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Anglia po raz pierwszy awansuje do fina?ów Mistrzostw Europy UEFA

Bericht - 10 juli 2021 om 14:46 uur

Reprezentacja Anglii w pi?ce no?nej po raz pierwszy zakwalifikowa?a si? do fina?u Mistrzostw Europy UEFA, a kibice z ca?ego kraju za?o?yli dla uczczenia Koszulka Mistrzostwa Europy 2020. Fina? mistrzostw Europy UEFA w tym sezonie rozgrywa z W?ochami reprezentacja Anglii w pi?ce no?nej. Style obu dru?yn s? zupe?nie inne. Wiele osób na ulicy za?o?y?o wcze?niej Koszulka Mistrzostwa Europy 2020 Anglia i g?o?no ?piewa?o pie?? zwyci?stwa. Maj? nadziej?, ?e zapewni? graczom wi?ksz? pewno?? siebie. Patrz?c wstecz na przeciwników, z którymi w tym sezonie zmierzy?a si? reprezentacja Anglii w pi?ce no?nej, takie zespo?y jak Chorwacja, Czechy i Niemcy, nie jest im ?atwo stan?? w finale. Reprezentacja Anglii w pi?ce no?nej na pocz?tku nie (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Reprezentacja W?och w pi?ce no?nej awansuje do fina?ów Mistrzostw Europy UEFA

Bericht - 08 juli 2021 om 08:48 uur

Reprezentacja W?och w pi?ce no?nej po wielu latach ponownie zakwalifikowa?a si? do fina?ów Mistrzostw Europy UEFA. Fani ?wi?towali na ulicach swoimi sukienkami. Ludzie we W?oszech wymalowali na twarzach odznaki reprezentacji narodowej z radosnymi u?miechami na twarzach. Kibice za?o?yli Koszulka Mistrzostwa Europy 2020 Wlochy i czekali na moment fina?u. Byli gotowi na ró?ne sposoby ?wi?towania. Teraz W?ochy s? pe?ne pi?karskiej zabawy. To kraj wierny pi?ce no?nej. Ludzie we W?oszech maj? wyj?tkowe spojrzenie na pi?k? no?n?, a nawet dzieci nosz? ró?ne style Koszulka Mistrzostwa Europy 2020. Ludzie drukowali na w?osach i twarzy odznak? pi?karsk? reprezentacji narodowej, a niektórzy robili ró?ne style czapek w kolorze zielonym, (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie