Avatar ert fgh

ert fgh

Podpisová akce mezi Manchesterem United a Manchesterem City letos v lét?

Geplaatst op 29 juli 2021 om 04:38 uurManchester United letos v lét? op?t oznámil podpis nového hrá?e Raphaëla Varana a tým postupn? podepsal mnoho hrá??, aby se p?ipojili. Letos v lét? Manchester City nepodepsal a Harry Kane a Jack Grealish, na které se tým d?íve t?šil, se ješt? nerozhodli p?ipojit. Kv?li omezením platových strop? Barcelona i Real Madrid prodávají hrá?e na vyklizení finan?ních prost?edk?. Real Madrid zatím nepodepsal žádné hrá?e a v týmu je mnoho dob?e placených neprodaných hrá??. Real Madrid dva roky nep?ijímal nové hrá?e a tým prochází reorganizací a zm?nami. Barcelona se letos již p?idala ke t?em hrá??m bez víz a tým je stále velmi oblíbený u mladých hrá??. P?estože prodeje Barcelona dres za ta léta poklesly, fotbalový duch týmu stále ovliv?uje generace fanoušk?. Odešel vynikající úto?ník Manchesteru City Sergio Agüero, takže Harry Kane je pro tým nejlepší volbou. Raphaël Varane je velmi š?astný, že m?že oblékat Manchester United dres. Doufá, že si v Premier League lépe zacvi?í. Tým Premier League obsadil v minulé sezón? kone?né místo ve finále Ligy mistr?, takže letos mnoho mladých hrá?? doufá, že se p?ipojí k týmu Premier League. Týmy La Ligy v pr?b?hu let ?elily p?íliš mnoha ekonomickým krizím a také se výrazn? snížil po?et hrá??, které podepsali.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie