Avatar ert fgh

ert fgh

Podpisová akce mezi Manchesterem United a Manchesterem City letos v lét?

Bericht - 29 juli 2021 om 04:38 uur

Manchester United letos v lét? op?t oznámil podpis nového hrá?e Raphaëla Varana a tým postupn? podepsal mnoho hrá??, aby se p?ipojili. Letos v lét? Manchester City nepodepsal a Harry Kane a Jack Grealish, na které se tým d?íve t?šil, se ješt? nerozhodli p?ipojit. Kv?li omezením platových strop? Barcelona i Real Madrid prodávají hrá?e na vyklizení finan?ních prost?edk?. Real Madrid zatím nepodepsal žádné hrá?e a v týmu je mnoho dob?e placených neprodaných hrá??. Real Madrid dva roky nep?ijímal nové hrá?e a tým prochází reorganizací a zm?nami. Barcelona se letos již p?idala ke t?em hrá??m bez víz a tým je stále velmi oblíbený u mladých hrá??. P?estože prodeje Barcelona dres za (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Pro? v?tšina mladých hrá?? nedokáže nadále hrát za tým

Bericht - 26 juli 2021 om 09:47 uur

Poté, co Liverpool v minulé sezón? zaznamenal pokles výkonu, provedl tým toto léto hrá?ské úpravy. Všichni si mysleli, že Liverpool prodá starší hrá?e, ale tým ve skute?nosti vym?nil ?adu mladých akademií a hrá??, kte?í se do týmu vrátili na nájemném. Nejvíce škoda z nich je Harry Wilson, který už 16 let nosí Liverpool dres. Harry Wilson byl zap?j?en od chvíle, kdy se mládežnický tým oficiáln? stal hrá?em Liverpoolu. Nebyl ocen?n trenérem Jürgenem Kloppem. Harry Wilson má fotbalové dresy D?tské Liverpoolu rád už od d?tství a jeho t?lo je plné energie, kdykoli si tento fotbalové dresy obléká na hraní. Harry Wilson se po celá ta léta cítil velmi smutný, když (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Po výh?e se Internazionale rozhodne prodat hrá?e

Bericht - 23 juli 2021 om 08:21 uur

Poté, co Internazionale v lo?ské sezón? vyhrál šampionát Serie A, jejich fotbalové dresy po 26 letech op?t zm?nila sponzory hrudníku. Nové Inter Milán dres ukazují energi?t?jší designový koncept, p?ímo prom?ní p?edchozí modrou a ?ernou lištu v kombinaci hv?zdné oblohy. Italský národní tým vyhrál v této sezón? evropské mistrovství UEFA a Internazionale také p?ímo vyryl národní logo týmu na hrudi fotbalove dresy klub?. A?koli Internazionale vyhrál šampionát Serie A, tým letos v lét? prodal ?adu hrá??. Aby mohla Internazionale podávat lepší výsledky v Lize mistr?, musí tým získat mladé a vynikající hrá?e, aby se p?idali. V posledních dvou letech Internazionale (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Hrá?i italského národního fotbalového týmu se stávají ohniskem letních autogramiád

Bericht - 19 juli 2021 om 10:16 uur

Vít?zství italského národního fotbalového týmu v evropském poháru je neodd?litelné od trenérských schopností Roberta Manciniho. Je to trenér, který skute?n? chápe výhody hrá??. Italská fotbalová reprezentace nemá slavné hv?zdy jako ostatní týmy, je to jen skupina hrá?? s malým rozdílem v síle. Tentokrát poté, co hrá?e italského národního fotbalového týmu proškolil Roberto Mancini, byl stimulován potenciál každého z jejich hrá??. Úsp?ch italského národního fotbalového týmu je neodmyslitelný od každého hrá?e a jejich sjednocená energie je utužena do silné síly. Vít?zství italského národního fotbalového týmu je neodd?litelné od p?ísp?vku každého hrá?e, takže hrá?i tohoto týmu se v lét? stali také první volbou pro mnoho klub?. V evropském poháru m?li tito (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Antoine Griezmann vynaložil p?íliš mnoho úsilí na to, aby byl spoluhrá?em s Lionelem Messim

Bericht - 16 juli 2021 om 15:03 uur

Barcelona si vybrala mezi Lionelem Messim a Antoinem Griezmannem a tým si nakonec vybral užite?né lidi. Barcelona p?edtím neobnovila Lionela Messiho. Tým cht?l vid?t výkon Antoina Griezmanna v národním týmu. Mnoho lidí si myslí, že Barcelona omezila sílu Antoina Griezmanna, takže tým mu dal p?íležitost ukázat se jinde. Tentokrát v reprezenta?ní h?e Antoine Griezmann nedal žádné góly a asistence, ale Lionel Messi vyhrál mistrovskou trofej Copa América. Poté, co skon?ila hra národního týmu, Barcelona znovu provedla úpravy hrá??. Barcelona chce nadále podepisovat Lionela Messiho, ale Antoine Griezmann ?elí riziku odchodu z týmu. Antoine Griezmann p?vodn? oblékl Barcelona dres pro Lionela Messiho, ale nyní musí opustit tým pro svou modlu. P?íchod (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Lionel Messi a Neymar se láskypln? objali

Bericht - 12 juli 2021 om 09:31 uur

Ve finále Copa América se Lionel Messi a Neymar znovu setkali a oba m?li nyní na sob? r?zné národní fotbalové dresy. Letos se Neymar rozhodl pokra?ovat v obnovování smlouvy Pa?íž Saint-Germain. Je nepravd?podobné, že by se vrátil do Barcelony. Jméno Lionela Messiho již není na seznamu aktivních hrá?? Barcelony a možná z týmu skute?n? odchází. Lionel Messi i Neymar si velmi dob?e uv?domují, že šance, že budou moci hrát spole?n?, jsou velmi vzácné, takže v tomto finále se všichni pokusí hru vyhrát. V posledním zápase argentinská fotbalová reprezentace porazila brazilskou fotbalovou reprezentaci. Lionel Messi realizoval sv?j sen o vít?zství v národním týmu po mnoho let. (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Real Madrid nikdy nebyl klubem pro hrá?e

Bericht - 09 juli 2021 om 07:59 uur

Konec konc? Sergio Ramos opustil Real Madrid, oblékl si Paris Saint-Germain dres, aby debutoval na konferenci. V této sezón? Paris Saint-Germain spojil vynikající hrá?e z Barcelony a Realu Madrid. Jsou to Neymar, Ángel Di María a Sergio Ramos. Paris Saint-Germain zažil dv? porážky v Lize mistr?, v této sezón? musí tým upravit hrá?e, aby vyhráli t?etí šanci. Sergio Ramos miluje ve své karié?e Real Madrid dres, ale nyní chce bojovat o první Ligu mistr? v Pa?íži Saint-Germain. P?estože Paris Saint-Germain v této sezon? p?ijal mnoho vynikajících hrá??, publikum stále není optimistické ohledn? kou?ovacích schopností trenéra Mauricia Pochettina. Strategický model Mauricia Pochettina je p?íliš monotónní a (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Dánsko postoupilo do semifinále mistrovství Evropy UEFA

Bericht - 05 juli 2021 om 05:50 uur

Po odchodu z ?eské fotbalové reprezentace litovalo mnoho divák? a tento tým podal velmi dobrý výkon. V této h?e skóroval dánský národní fotbalový tým pouhých 5 minut, což výrazn? ovlivnilo mentalitu hrá?? národního fotbalového týmu ?eské republiky. Pokud se podíváte na situaci celé hry, výkon hrá?? ?eské fotbalové reprezentace je relativn? lepší. V této sezón? se v posledních ?ty?ech zápasech znovu objeví Dansko ME 2020 dres. Jaké výsledky budou pokra?ovat? P?estože fotbalová reprezentace ?eské republiky hru prohrála, hrá? Patrik Schick si po vst?elení branky remizoval s Cristianem Ronaldem na prvním míst? v seznamu st?elc?. Poté, co tým prohrál, Patrik Schick láskypln? políbil Cesko ME 2020 dres týmu. V této (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie