Avatar yumi Lee

yumi Lee

European Cup 3 Crown King przepisuje 61 lat historii

Bericht - 21 juni 2021 om 12:53 uur

Dla portugalskiej obro?czyni Pucharu Europy dru?yna Niemiec jest rzeczywi?cie trudn? przepa?ci?. Ze wzgl?du na pora?k? z Niemcami w tej rundzie, Portugalczycy b?d? musieli zmierzy? si? z Francuzami w kolejnej rundzie. Jako najch?tniej ogl?dany mecz tego Pucharu Europy wystartowa?a dru?yna Niemiec i Portugalii. W pierwszej rundzie meczu niemiecka dru?yna przegra?a 0:1 z Francuzami, a portugalska pokona?a W?grzy 3:0. Dla Ronaldo niemiecka dru?yna to jego wieczny ból. Zmierzy? si? z Niemcami 4 razy, ale wszystkie przegra? i tak jest do dzi?. W tej bitwie niemiecka dru?yna rozpocz??a atak p?ywowy, prawie przyt?aczaj?c dru?yn? portugalsk?. Dru?yna niemiecka prawie trafi?a pi?k? do bramki przeciwnika. Niespodziewanie pierwszy gol rzeczywi?cie strzeli? Cristiano Ronaldo (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Puchar Europy Hiszpania 0-0 nudna Szwecja

Bericht - 17 juni 2021 om 18:09 uur

Rozpocz??a si? grupa E meczu grupowego Pucharu Europy. Hiszpania gra?a ze Szwecj?. Po 90 minutach zaci?tej walki obie strony osi?gn??y remis 0:0. Chocia? Hiszpania ma absolutn? przewag? i ma bardzo wysoki wska?nik pi?ki powietrznej, wszystkie przewinienia wróci?y bez powodzenia i dobrze wypad?y w twarz. Szwedzki bramkarz Olsen nic nie znalaz?. W tej grze mo?na powiedzie?, ?e g?ówny sk?ad zdominowany przez m?odych ludzi jest wyrównany, ale jedynym mankamentem jest brak najlepszych strzelców, którzy mog? decydowa? o ostatnim s?owie. Hiszpania ma pe?n? kontrol? nad inicjatyw? w terenie, opieraj?c si? na ich umiej?tnym przekazie i kontroli naziemnej oraz stale posuwaj?c si? naprzód. Szwecja wycofa?a swoj? formacj? na obszar 30 metrów (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Dru?yna Hiszpania U21 pokona?a Litw? 4-0

Bericht - 11 juni 2021 om 19:34 uur

Hiszpania zagra?a u siebie w mi?dzynarodowym meczu towarzyskim z Litw?. Poniewa? hiszpa?ski pomocnik Busquets uzyska? pozytywny wynik testu na now? koron?, Hiszpan U21 rozegra? mecz w jego imieniu. W pierwszej po?owie gry Guiliamon i Diaz wnie?li wk?ad, ale Ruiz straci? punkty. W drugiej po?owie meczu Miranda zdoby?a rzut wolny, a kolega z dru?yny Wu Lei, Puado, strzeli? gola z woleja. Pod koniec meczu hiszpa?ska dru?yna U21 pokona?a Litw? 4-0. W pierwszej po?owie, w 3 minucie, Hiszpania wykona?a prawy rzut ro?ny. Wykonano taktyczny rzut ro?ny. Garcia wzi?? pi?k? i uderzy? w praw? stron? pola karnego. Krzy?yk w dolnej linii. Pi?ka trafi?a w Czernicha i odbi?a si? na ?rodku pola karnego. Geely (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Oblak, najsilniejszy próg w pi?ce no?nej

Bericht - 09 juni 2021 om 15:50 uur

Wszyscy wiemy, ?e pozycja bramkarza w?ród pi?karzy jest najbardziej wyj?tkowa. Jest jedynym graczem, który mo?e uderzy? pi?k? r?kami. Jak na zespó?, posiadanie doskona?ego bramkarza wydaje si? wygrywa? po?ow? meczu, a wyst?p bramkarza jest prosty. Wp?ywaj? na wynik gry zespo?owej. A Oblak mo?e da? dru?ynie po?ow? szans na zwyci?stwo. Bramkarz ze S?owenii jest nie tylko najlepszym bramkarzem, ale tak?e najbardziej ?elazn? krwi? pi?karza Atletico Madryt, dopóki nosi Koszulka pi?karska Chelsea nr 13, ludzie mu kibicuj?. Niedawno Oblak powiedzia? te?, ?e po siedmiu latach sp?dzonych w Atletico Madryt, bardzo interesuje si? Premier League i mo?e równie? uda? si? do Premier League, aby si? rozwija?. (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Anglia 1-0 Rumunia

Bericht - 07 juni 2021 om 18:14 uur

Na Riverside Course w Middlesbrough, North Yorkshire, Anglia, Anglia zaj??a 4. miejsce na ?wiecie, a Rumunia zaj??a 37. miejsce na ?wiecie, rozegra?a mecz na rozgrzewk?. Anglia wygra?a 1-0, a Glarish wykona? rzut karny dla Rashforda. Oprócz strzelonych bramek, Anglia trzykrotnie trafi?a w poprzeczk?, a Henderson nie wykorzysta? rzutu karnego. W pierwszej po?owie obie dru?yny mia?y ofensywn? i defensywn? walk?, ale nie zdoby?y gola i nie osi?gn??y ?adnych osi?gni??. W drugiej po?owie obie dru?yny albo chybi?y strza?, albo zosta?y uratowane przez bramkarza. A? do 67. minuty, poniewa? Glalish w?ama? si? w pole karne i zosta? obalony przez stoj?cego za nim Caps?, s?dzia wykona? rzut karny. Rashford, który (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Dlaczego Oblak jest bramkarzem numer jeden w pi?ce no?nej

Bericht - 02 juni 2021 om 22:47 uur

Ilekro? ludzie dyskutuj? na temat najlepszego bramkarza w dzisiejszym ?wiecie futbolu, cz?sto pomija si? wysoko ocenianego Oblaka, chocia? jego obrona jest znacznie silniejsza ni? innych bramkarzy. Bior?c pod uwag? system defensywny Atletico, statystyki Oberka Lacka w La Liga s? bardzo dobre, ale je?li oderwie si? od systemu defensywnego Atletico, czy mo?e nadal gra? tak dobrze? Chocia? Atletico ma najlepsz? obron? w Europie, ograniczy to tylko jego obron, a nie technik? obronn?.Warunki fizyczne i solidne umiej?tno?ci Oblaka uczyni?y go jednym z najlepszych obro?ców dzisiejszej pi?ki no?nej. Ma idealny wzrost. Kiedy stoi tam ubrany w stroje pi?karskie bramkarza, daje (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Real Madryt zajmuje drugie miejsce w La Liga

Bericht - 24 mei 2021 om 04:35 uur

W ostatniej rundzie La Liga sezonu 2020-21, Real Madryt pokona? Villarreal 2-1 u siebie, Pino strzeli? gola, Benzema strzeli? dla Real Madryt, Modric strzeli? gola w przerwie dla Real Madryt, aby wygra?. Ostatecznie Real Madryt zgromadzi? 84 punkty i zdoby? wicemistrzostwo La Liga w tym sezonie. Atletico Valladolid zdoby? mistrzostwo, a Barcelona spad?a na trzecie miejsce. Przed rozpocz?ciem tej rundy Atletico Madryt prowadzi?o z Realem Madryt dwoma punktami, a mistrzostwa La Liga zostan? rozegrane mi?dzy dwoma zespo?ami w rundzie fina?owej. W ostatnim meczu w tym samym czasie Atletico Madryt równie? odwróci?o Valladolid, zdobywaj?c w ten sposób mistrzostwo, a Real Madryt móg? wygra? tylko wicemistrzostwo. Zidane mówi? (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Inter Mediolan 3-1 Rzym

Bericht - 14 mei 2021 om 15:01 uur

W 36. kolejce Serie A Inter Mediolan, który wcze?niej wywalczy? tytu?, zagra? u siebie z Rzymem. W pierwszej po?owie Brozovic otworzy? wynik dla Interu Mediolan, Lukaku pomóg? Vecino zwi?kszy? wynik, a Mkhitaryan odzyska? bramk? dla Rzymu. W drugiej po?owie Lukaku awansowa? do pi?ki, aby przypiecz?towa? zwyci?stwo, a Inter Mediolan pokona? Rom? 3: 1.W pierwszej po?owie, w 7. minucie, niski strza? Pedro Roma zza pola karnego nie trafi? w lini? bazow?. W 10. minucie Damian z Interu Mediolan przekroczy? pole karne po otrzymaniu pi?ki od ?rodka. Brozovic prze?ama? bramk?, a Inter Mediolan prowadzi? 1: 0. W 20. minucie Inter Mediolan (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Barcelona 0: 0 Atletico Madryt

Bericht - 10 mei 2021 om 00:29 uur

35. runda sezonu 20/21 La Liga zapocz?tkowa?a kluczow? bitw?. Na stadionie Camp Nou, Barcelona 0: 0 Atletico Madryt u siebie. Messi 1 ponad 4 strza?y obroni? Oblak, a Dembele prowadzi? pi?k? przed ko?cem.W pierwszej po?owie, w 3. minucie po tym, jak Lemar wykona? rzut z lewej strony, niski strza? z lewego górnego rogu pola karnego zosta? odbity. W 10. minucie Suarez wykona? rzut wolny przed lewym polem karnym, a Ter Stegen obroni? pi?k?. W 19. minucie Hermoso do?rodkowa? z lewej strony, Correa wypchn?? do przodu z ma?ego pola karnego, a Langley odrzuci? pi?k? poza lini? bazow?. W 29. minucie (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie

Kanter osi?gn?? maksymalne statystyki i strzeli? 2 gole

Bericht - 06 mei 2021 om 11:56 uur

Kanter, który jest wszechobecny, znowu co? zrobi?! Kanter zaatakowa? dwa razy, a Werner i Mount zdobyli odpowiednio punkty. Chelsea pokona?a Real Madryt 2: 0 i awansowa?a do fina?u Ligi Mistrzów. Przez ca?? gr? Kanter przekazywa? wspania?e statystyki i zosta? uznany za najlepszego gracza po grze.Statystyki Kantera dotycz?ce tej gry s? bardzo jasne. Rywalizacja z pi?k? na du?ej wysoko?ci zako?czy?a si? sukcesem w 100%, 45 dotkni??, 4 wej?cia w pole karne przeciwnika, 4 przechwyty, 4 udane konfrontacje jeden na jednego, 3 okazje do stworzenia gro?by, 1 blok, 2 przechwyty w ty?, 1 Udany prze?om, od ataku do obrony, bra? udzia? (...)

Lees verder


0 reactiesPlaats een reactie
Pagina: 1 2 3 4 5