Avatar linda luan

linda luan

Tristan Jarry se chce pou?it z dilematu play-off

Geplaatst op 29 mei 2021 om 10:01 uurTristan Jarry plánuje strávit své obtížné p?edstavení v play-off v lét?. Branká? Penguins ?ekl, že s ním bude zacházet jako s jinými offseasons, což znamená, že si vezme pár dní volna a poté se vrátí na cvi?išt? v nad?ji, že se p?íští rok stane „nejlepší verzí m?“. Nestabilní výkon Jarryho byl d?ležitým faktorem ztráty Pittsburghu s New York Islanders v prvním kole. V šesti zápasech dovolil 21 branek. Jeho míra záchrany 0,888 je mnohem nižší než 0,908, který vydal v základní ?ásti, a jeho pr?m?rný po?et gól? vzrostl z 2,75 na 3,18. A?koli Jarryho týmový kolega a hlavní trenér Mike Sullivan d?lal vše pro to, aby zakryl vinu 26-letého hrá?e, Jerry dob?e v?d?l, že kdyby zastavil jednu nebo dv? další st?ely, jeho Tým m?že stále hrát. Jarry, který oblékl dres Pittsburgh Penguins, však ve ?ty?ech ze šesti her vst?elil nejmén? ?ty?i góly a byl poražen nová?kem z New Yorku Ilyou Sorokinem, který byl poražen nová?kem z New Yorku Ilyou Sorokinem. Všechny ?ty?i hry po celém ostrov? jsou v síti. Jarryho nejnižší bod nastal ve h?e 5, kdy úto?ník Islanders Josh Bailey nebyl urážlivý a p?ímo se ú?astnil mistrovství ?ty?hry v prodloužení. Šestá sm?na nebyla o moc lepší, protože Islanders si v rozp?tí 2:59 druhé t?etiny p?ipsali t?i body, a tak z nedostatku jednoho gólu ud?lali dvougólové vedení. Jarry práv? dokon?il první rok t?íleté smlouvy, která mu vyplácí 3,5 milionu dolar? ro?n?. Jarry byl vybrán jako All-Star v sezón? 2019-20, p?ekonal nestabilitu pravidelné sezóny a pomohl Penguins vyhrát šampionát Východní konference. Propadl 13-1-4 s procentem branky 0,910 a procentem branky 2,59. Je to spousta práce a Jarrymu se p?ed za?átkem play-off da?ilo. Oblékne si Hokejové Dresy NHL, aby vyzkoušel vše o ledním hokeji.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie