Avatar linda luan

linda luan

Anderson doufá, že se vrátí do Maple Leafs p?ed play-off o Stanley Cup

Geplaatst op 28 april 2021 om 01:38 uurFrederik Andersen ?ekl, že doufá, že se p?ed koncem základní sezóny vrátí do Toronta Maple Leafs, aby si zahrál zápas, než se poprvé zú?astní plného tréninku. ?ekl: "Pokud mohu sout?žit, jak bych si p?ál, bylo by to skv?lé. Myslím, že máme r?zné možnosti, jak se o to pokusit. Práv? te? se zam??uji jen na to, jak sledovat jeho pokrok. Myslím, že máme ješt? n?jaký ?as doufat . Lze provést ur?ité pravidelné školení. “ Anderson nehrál, protože 19. b?ezna prohrál doma v Calgary Flame 4: 3 kv?li zran?ní dolní ?ásti t?la. ?ekl, že se potýká s problémy s koleny a kupuje si ?as na uzdravení. Trenér Sheldon Keefe ?ekl, že by uvítal návrat Andersena p?ed zahájením play-off o Stanley Cup, ale také uvedl, že zatím neexistuje žádný harmonogram. A Jack Campbell a David Rittich m?li na starosti branká?ské pozice Maple Leafs bez Andersona. Toronto Maple Leafs se umístilo na prvním míst? v divizi Scotia North ze sedmi tým?, což je o 7 bod? více než na druhém míst? Edmonton Oilers. Maple Leafs plánují ve st?edu nastoupit za Montreal Canadiens, do konce základní ?ásti zbývá osm zápas?, v?etn? silni?ního utkání proti Winnipeg Jets. Datum zahájení play-off ješt? nebylo oznámeno. Od 22. února do 1. b?ezna musel Andersen sundat Hokejové Dresy NHL kv?li rehabilitaci kv?li zran?ní dolní ?ásti t?la. Vynechal 4 hry a poté se vrátil k ú?asti na dalších 8 hrách v Torontu. Ze 7 her. Andersen má v této sezón? pr?m?rnou gólovou rychlost 2,91 ve 23 hrách (22 her), brankovou rychlost 1,91 a pr?m?rné skóre 13-8-2. Doprovázel Maple Leafs na posledních ?ty?ech výletech proti Vancouver Canucks and Jets a ?ekl, že být se svými spoluhrá?i pomohl jeho vi zi. Anderson vyhrál 149 her a umístil se na ?tvrtém míst? v historii Maple Leafs. ?ekl, že se nebojí, že by se na konci sezóny zran?né zran?ním mohl stát neomezeným volným hrá?em. ?ekl: „Protože znám svou hodnotu, jsem skv?lý branká?.“ A nyní se pravd?podobn? okamžit? vrátí k Maple Leafs, oblékne si branká?ský dres Toronto Maple Leafs a bude pokra?ovat v hokejové karié?e. Život a já v??ím, že také m?že nashromáždit více zkušeností a zlepšit se do vyšších ro?ník?. M?že to být situace prosp?šná pro Maple Leafs i Andersena.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie