Avatar linda luan

linda luan

Alex DeBrincat je op?t hv?zdou o?ekávanou Blackhawks

Geplaatst op 29 maart 2021 om 09:31 uurPokrytí NBCSN v sezón? NHL 2020-21 pokra?uje, zatímco hra Chicago Blackhawks vs. Nashville Predators pokra?uje.Když si lidé pomyslí, že Blackhawks neo?ekávan? vstoupili do play-off, mají sklon chválit dlouholetou hv?zdu (Patrick Kane) a zastaralý klenot (Kevin Rankining). Pokud však chcete v týmových sportech usp?t, pot?ebujete jen n?kolik lidí k posílení a Blackhawks také pot?ebuje odraz Alexe DeBrincata.A DeBrincat má v 30 zápasech 16 gól? a 33 bod?, což je nejlepší tempo jeho kariéry. S 28 góly a 52 body se DeBrincat stal v sezón? 2017-18 vynikající nová?kovskou sezónou. Poté namísto druhého poklesu zaznamenal DeBrincat v sezón? 2018-19 41 gól? a 76 bod?. O?ekávání za?ala opravdu stoupat a pak DeBrincat narazil do zdi.V prvních dvou sezónách Blackhawks byla procenta st?elby Debring Carterové 15,5% a 18,6%. Dokonce ani zkušení hrá?i jako DeBrincat nemusí být vždy tak efektivní, ale vid?t pokles tohoto ?ísla na 8,7% bude bolet. Proto se zdá, že když vstoupíme do tohoto podivného, zkráceného pandemického období let 2020–21, je DeBrincat na cest? vp?ed. Neusp?je jeho silný start a je jen dalším pevným úto?níkem? M?že se odrazit nebo se vrátit k více ?i mén? hv?zdnému stavu? Není však pochyb o tom, že DeBrincat znovu oblékl dres Chicago Blackhawks a vrátil se k jednomu z vrchol? týmu.DeBrincat je skute?n? rozhodující sou?ástí Black Hawk. Koneckonc?, stejn? jako pochvala Patricka Kaneho, je mu 32 let a do roku 2022-23 má platový strop 10,5 milionu dolar?.DeBrincat je na absolutním vrcholu své kariéry a jedná se o dohodu vst?ícnou k týmu (AAV 6,4 milionu USD, která bude rovn?ž ukon?ena po letech 2022-23). I když se letošní tým „Black Hawk“ vydal na cestu zam??enou na rekonstrukci, kterou mnoho lidí o?ekávalo, vid?li odskok DeBrincatu stále obrovský. Jen jsme ?ekali, až poletí na bojišti v tom lesklém Hokejové Dresy NHL.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie