Avatar linda luan

linda luan

Taylor Hall se vrací do hry Sabres

Geplaatst op 17 maart 2021 om 11:28 uurTall Hall opustil hru Sabre-Devil poté, co Colin Miller vyst?elil Halla. Ale za sou?asné situace to není pro Hall a Sabre špatná zpráva.Stalo se, že b?hem hry Taylora Halla zasáhl ledový puk do oblasti úst a on pak opustil arénu k ošet?ení. Za zmínku stojí, že Hall se za pár dní m?že vrátit ke h?e „šavle-?ábel“. Díky tomu se zdá, že se Hall vyhýbá možnosti vážn?jších zran?ní ve h?e. Z tohoto d?vodu m?že Hall kv?li tomuto zran?ní stále utrp?t neúsp?chy. Musel si sundat Hokejové Dresy NHL a opustit stadion, aby se zotavil. Nebyl schopen hrát po boku svých spoluhrá?? a možná mu unikly nádherné detaily. Ale n?kdy m?že hrá? nakonec najít p?íznaky po konzumaci adrenalinu, což také musí lidi p?im?t k v?tší opatrnosti, aby sledovali zm?ny v pozd?jším období, aby si mohli lépe uspo?ádat ?as pozd?ji.Nejprve musí Sabre sledovat zdraví Taylora Halla. Mohou však také uvažovat o budoucnosti, takže Taylor Hall prozatím ješt? neur?il. Bez ohledu na to, zda Sabres nakonec znovu podepsali Taylor Hall, nebo se rozhodli p?ivést ho do týmu p?ed termínem obchodu, bylo by rozumn?jší zam??it se na budoucnost.Vážná zran?ní se budou odchýlit od p?vodní trati, takže by bylo velmi hloupé riskovat další zran?ní. Bez ohledu na to, zda si Taylor Hall m?že znovu obléknout dres Buffalo Sabres a pokra?ovat v hraní za tento tým, možná to záleží na jeho vlastním uzdravení a boji. Než v?c skon?í, všechno není známo, ale pokud v?ci nejsou tak dobré jako jeho vlastní Myšlenka je tak krásná a v??te, prosím, že to všechno je také nejlepší uspo?ádání.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie