Avatar linda luan

linda luan

S p?íchodem sezóny NHL ?elí Detroit Red Wings mnoha problém?m

Geplaatst op 10 december 2020 om 13:15 uurJeff Blashill je v kancelá?i Little Caesars Arena a touží transformovat konverzaci z teorie na praxi. P?ed zahájením sezóny NHL 2021 mu zbývá ješt? asi m?síc, což je 10 m?síc? od posledního utkání Detroitu Red Wings. P?estože NHL a Asociace atlet? NHL dosáhly shody ve finan?ních otázkách, p?ed zahájením výcvikového tábora koncem prosince je ješt? t?eba vy?ešit mnoho v?cí.Podle zpráv kanadských sportovních web? TSN a Sportsnet je cílem hostit 56 her. Cestovní omezení mezi USA a Kanadou vynutí regionální reorganizaci a o?ekává se, že k?ídlo bude mít kancelá?e v Chicagu, Columbusu, Nashvillu, St. Louis, Florid? a Tampa Bay.„Mluvíme o d?ležitosti každé hry, a když jste v sezón?, kdy jich není tolik, tak se to zv?tší,“ ?ekl Blashill. „Naše zam??ení se bude i nadále soust?e?ovat na zlepšování každý den. Pokud má 56 her, 48 her nebo 100 her, to se nezm?ní. Naše zam??ení bude na zlepšování každý den. Bez ohledu na to, kolik hrá?? je, musíme Najd?te zp?sob, jak bojovat s mí?em, a v?ci, které se p?i bruslení v lét? nedají replikovat. Myslím, že naši kluci jsou velmi dychtiví co nejd?íve nosit dres Detroit Red Wings, aby si mohli trénovat, hrát a jít dál.A Dylan Larkin byl jmenován kapitánem p?ed za?átkem sezóny 2019-20, ale to bylo, když byl Ken Holland generálním manažerem. Když Steve Yzerman p?evzal pozici, rozhodl se poznat své hrá?e, než se rozhodne.„Vím jednu v?c, pot?ebujeme více frontové p?ípravy a pot?ebujeme v?tší hloubku útoku. Samoz?ejm? máme p?edstavy o naší sestav?. Musíme se však ujistit na základ? p?ekážek, kterým budeme ?elit. Bu?te p?ipraveni na nepoužitelný potenciál. Poj?me se dívat, jak letíme na kurtu v Hokejové Dresy NHL a plníme o?ekávání. “


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie