Avatar vicky LEE

vicky LEE

Narodil se první tým 8 nejlepších evropského poháru

Geplaatst op 28 juni 2021 om 10:07 uurV prvním duelu bylo vy?azeno 16. vy?azovací kolo Evropského poháru, Dánsko vs. Wales. Nakonec Dolberg, který oblékl EURO 2020 Dres Dánsko, skóroval dvakrát a pomohl týmu eliminovat Wales 4: 0 a stal se prvním týmem, který postoupil do top 8, a Dánsko po uplynutí 17 let op?t vstoupilo do top 8. Jako vít?z Evropského poháru 1992 interpretuje Dánsko v tomto evropském poháru op?t mytologii. S nulovými body v prvních dvou kolech porazilo finálové kolo Rusko 4: 1, zatímco Belgie porazila Finsko a Dánsko se zvedlo ze spodní ?ásti skupiny na druhé místo ve skupin?. Po druhém kole se p?ímo kvalifikoval a stal se prvním týmem v 61leté historii evropského poháru, který dokázal takový zázrak. Jde také o op?tovný vstup Dánska do vy?azovacích kol Evropského poháru po roce 2004. I p?es nedostatek záložníka Erikssona je dánský tým stále velmi motivovaný a také umož?uje vn?jšímu sv?tu vid?t nad?ji, že tým m?že jít dále. Dolberg vst?elil sv?j první gól v tomto evropském poháru a vst?elil první hlavní gól v karié?e svého osobního národního týmu. Dá se ?íci, že se proslavil v první bitv?. P?ímé vy?azení soupe?e 4: 0 pod silnou ofenzívou Dánska a vstup do top 8 také ukazuje, že dánský mýtus bude pokra?ovat. Dalšími dánskými 8 nejlepšími soupe?i budou vít?zové Nizozemska a ?eské republiky a vysokou pravd?podobností bude Nizozemsko. S úsp?chem skupinových únik? a vy?azovacích kol se o?ekává, že Dánsko bude i nadále vytvá?et zázraky. Vzhledem k tomu, že po?et favorit? ve druhé polovin? šampionátu klesá, je možné vid?t hrá?e, kte?í nosí dánské Fotbalové Komplety, bojovat až do konce.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie