Avatar vicky LEE

vicky LEE

Portugalsko bylo obráceno a ztraceno

Geplaatst op 21 juni 2021 om 12:35 uurDruhé kolo skupiny evropského poháru F zahájilo trhací zápas a portugalský tým ?elil n?meckému týmu. V první polovin? otev?el rekord Portugalska Cristiano Ronaldo, ale Dias a Guerrero si p?ipsali vlastní góly a n?mecký tým je p?edstihl 2-1. Ve druhém polo?ase dali Havertz a Gosenz každý gól a Jota jeden stáhl. S mí?em Portugalsko nakonec porazil n?mecký tým 2-4, což byla škoda a p?ekvapení. V historii evropského poháru získalo Portugalsko v roce 2016 pouze jeden šampionát. Portugalsko je jako obhájce titulu pod velkým tlakem. Portugalsko je ve FIFA na pátém míst?, zatímco N?mecko je na 12. míst?, ale oba týmy hrály v poslední dob? proti sob?. Prohrál ?ty?i zápasy v ?ad?, vst?elil 3 góly, ale vst?elil 11 gól?. V této h?e byl Cristiano Ronaldo v EURO 2020 Dres Portugalsko první, kdo pomohl týmu vst?elit první gól. Byl to také jeho 12. gól v evropském poháru a vytvo?il nový rekord. Ale p?ed koncem prvního polo?asu oba portugalští hrá?i vlastnili své vlastní góly a n?mecký tým je p?edstihl. Poté n?mecký tým pokra?oval v rozši?ování skóre a pomohl n?meckému týmu vést p?ímo 4: 1. I když Ronaldo pomohl Jotovi vst?elit branku, Portugalsko stále prohrálo 2: 4 za sebou a 5krát po sob? podlehlo n?meckému týmu, ?ímž pokra?ovalo v rekordu 15leté hanby. Od mistrovství sv?ta 2006 po mistrovství sv?ta 2014 plus dva evropské poháry mezi nimi Portugalsko prohralo po sob?. V dnešní dob? je stále poražen. Ani Ronaldo nem?že kletbu zlomit. Poté, co prohrál zápas, portugalský tým vynechal první kvalifika?ní kolo. V posledním kole musí Portugalsko proti francouzskému týmu alespo? bodovat, jinak bude obtížné se kvalifikovat. N?mecký tým se také stal favoritem na vít?zství v šampionátu. Vidíte, že hrá?i, kte?í nosí EURO 2020 Dres N?mecko, jsou divokí a p?i formování vojsk jsou velmi ohleduplní. Další finále bude intenzivn?jší. Budeme se i nadále dívat dol?.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie