Avatar vicky LEE

vicky LEE

Hrá? poklad? Chelsea Mason Mount

Geplaatst op 09 juni 2021 om 12:03 uurJe skv?lé, že hrá? m?že mít více pozic, ale ne všichni hrá?i jsou vhodní pro jiné pozice. Je to jako Mason Mount, nový milá?ek Chelsea v posledních letech, o kterém se dá ?íci, že je záložníkem i záložníkem. Role, ale v po sob? jdoucích hrách m?žete vid?t, že není pln? kvalifikován pro roli k?ídla, ale m?že hrát pozici st?edního pole naplno. Vzhledem k tomu, že Lampard oficiáln? trénoval Chelsea jako hlavní trenér, stal se Mount d?ležitým ?lenem týmu. Vložil do týmu mladistvou vitalitu, p?inesl asisten?ní prvky, které v minulosti chyb?ly, a dosáhl dobrých výsledk?. Jeho pr?b?žné pokrytí je pom?rn? velké. Jeho výkon na h?išti je neuv??itelný a vždy p?inese lidem neo?ekávané výsledky. Vidíme, že se nebude snažit b?žet, dokud bude mít sv?j vlastní Fotbalové Komplety. Touží po vst?elení branky a touží po pokroku. Bez ohledu na to, kde je, ud?lá vše pro to, aby podal co nejlepší výkon. Chelsea se spoléhala na Mount, aby dosáhla efektivn?jších výsledk?. Vždy ho lze vid?t bez ohledu na útok a obranu. Dá se ?íci, že jeho p?edávání a driblování je celkem dobré. V posledních hrách m?žeme také vid?t jeho vynikající výkon. Vždy m?že pomoci Chelsea stabilizovat situaci v kritických okamžicích. Dokud bude na h?išti oblékat Fotbalový Dres Chelsea, dá lidem dostatek pocitu bezpe?í. Jeho výkon pln? prokázal jeho hodnotu a tentokrát vyhrál cenu nejlepšího hrá?e mládeže v sezón?. Bude budoucím nástupcem Chelsea.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie