Avatar vicky LEE

vicky LEE

Itálie porazila ?esko 4: 0

Geplaatst op 07 juni 2021 om 17:46 uurItálie a ?eská republika proti sob? stojí v mezinárodním p?átelském fotbalovém zápase. V první polovin? vst?elili Immobile a Varela každý gól. Ve druhé polovin? skórovali Insigne a Berardi, aby skóre rozší?ili. Nakonec Itálie porazila ?esko 4: 0. Itálie dokázala b?hem hry velmi dob?e ovládat rytmus hry. Každý hrá? vynaložil veškeré úsilí a nakonec se mu poda?ilo p?isp?t ?ty?ju?ovým generálem na soupe?e. Itálie vyhrála 8 po sob? jdoucích vít?zství, dala 25 gól? a v 26 po sob? jdoucích hrách je neporažená. V prvním polo?ase si Insigne vybrala p?ihrávku ze šestnáctky ve st?edu a Brabec nedokázal mí? hlavi?kou odvrátit. Immobile vzal mí? z levé strany pokutového území a skóroval volejem. Itálie vedla 1-0. P?ed koncem prvního polo?asu Barrera po obdržení p?ihrávky od Jorginha postupoval na hranici šestnáctky a volejbal bránu. Poté, co fotbal zasáhl blokovaného Polliera, se gól zlomil a Itálie vedla 2: 0. Ve druhé polovin? p?ekro?il Immobile pokutové území. Insigne, který byl p?ed ním, si oblékl Fotbalové Komplety ?. 10 a rychle se vrhl na mí? a úsp?šn? vst?elil branku. Itálie vedla 3: 0. V 74. minut? Insigne šikmo p?ekro?il pokutové území. Byl to Berardi, který m?l stále na sob? Fotbalový Dres Itálie ?elem k zablokovanému branká?i a vst?elil branku. Itálie vedla 4: 0. Pokud italský fotbal vzbuzuje u lidí dojem nedostatku síly, pak tato hra sta?í k tomu, aby zvrátila dojem každého z nich. Soud? podle nedávných kvalifikací a Evropské ligy UEFA za poslední rok nebo dva, je to také jediný tým, který si ve skute?nosti vedl lépe než na papí?e. V této h?e mohou fanoušci vid?t d?sivou a tvrdou scénu italské hlavní síly v držení mí?e. Sestava udržuje dobrý fond talent?. Italský tým není tak slabý, jak si cizinci myslí. Toto vít?zství p?edstavuje jejich sílu. První sv?tová válka.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie