Avatar vicky LEE

vicky LEE

RCD Espanyol 2-0 Gijon do?asn? na vrchol

Geplaatst op 08 december 2020 om 12:44 uurSout?ž zahájilo 17. kolo La Ligy. ?ínský hrá? Wu Lei prolomil patovou situaci, než odešel z lavi?ky, a pomohl spoluhrá?i Daddellovi ve stopkové dob? vst?elit branku. Nakonec Špan?l porazil Sporting Gijon 2: 0. Po zahájení prvního polo?asu využil Špan?l domácího soudu k p?evzetí iniciativy, ale ofenzívy De Thomase, Melameda a dalších nedokázaly skórovat. Soupe?i Sporting Gijon byli kdysi potla?eni, ale skóre na h?išti bylo stále nezm?n?no. Na konci polo?asu oba týmy remizovaly bezgólovou remízu 0: 0. Ve druhé polovin? hry došlo mezi ob?ma týmy k ur?ité zm?n?. Špan?l stále používal dlouhé st?ely k potla?ení svých protivník?. V 65. minut? dostali nejbližší šanci na branku po úvodním zápase. Pr?lom Puado v horní ?ásti oblouku byl o?išt?n soupe?em. Dadell následoval volej a mí? se lehce dotkl soupe?ova obránce Babina. Zm?nil ?áru, ale p?esto byl blokován koncentrovaným soupe?ovým branká?em Marinem. V 76. minut? vyslal Špan?l jednotky a ?ínský hrá? Wu Lei šel do bitvy a nahradil Melameda. V 86. minut? Špan?l dvakrát využil rohový kop k útoku. De Thomas p?ihrál zprava. Wu Lei hlavi?koval, ale úhel byl pro branká?e soupe?e p?íliš pozitivní. O dv? minuty pozd?ji p?edstavil Wu Lei p?íležitost p?isp?t k týmu. Wu Lei dostal gólový kop od Diega Lopeze a let?l s ním k De Thomasovi. De Thomas vzal mí? Puadoovi. Puado srazil mí? na Wu Leiho, který m?l na sob? ?ínský hrá? v Fotbalové Komplety ?. 7 snadno tla?il mí? a usp?l, 1-0! Tento gól Wu Lei šel od podn?cování k dokon?ení cíle v jednom záb?ru. V 97. minut? se Sporting Gijon p?ipravil využít rohového kopu k zahájení finálního útoku. Dokonce i branká? se vrhl do pokutového území, aby sout?žil o špici, ale Špan?l stále pod mnoha obtížemi mí? vy?istil. V protiútoku poslal Wu Lei mí? k neozna?enému Dadellovi. Dadell v Fotbalový Dres RCD Espanyol snadno vytla?il prázdnou bránu, 2: 0! Díky tradici Wu Lei porazil Špan?l doma Sporting Gijon 2: 0 a vyhrál t?i po sob? jdoucí vít?zství.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie